شهید احمد رامزی

شهید احمد رامزی


هر چه در توان دارید برای مقابله با دشمنان قسم خورده اسلام تلاش کنید و نیرو آماده کنید.

بخشی از وصیت نامه شهید  1361/7/19

مطالب جدید