موضوعات اختصاصی کتا

­هشت اصل مديريت جهادى

پاسخ: ۱­-اصل مقابله با دشمن ۲-اصل خدمت با نيت الهى(در راه خدا)اصل ايثار با مال وجان۴-اصل سخت كوشى وتلاش بى وقفه۵­اصل توكل وصبر ۶-­اصل نترسيدن از دشمنان وسرزنش هاى مخالفان۷-­اصل عزم، ايستادگى وثبات قدم۸-­اصل رهبر

بر گرفت  از کتاب مدیریت جهادی-محمد حسین سپهری-انتشارات زمزم هدایت ۱۳۹۴ ­­­­­

افزودن دیدگاه

برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

هشت + 6 =