معرفتی

اهمیت تفکر وتدبیر

قرآن کریم و احادیث,انسانها را به تفکر فرا خوانده اند در ثرآن ,اندیشیدن از اوصاف خردمندان  به شمار آمده است رسول خدا (ص) می فرماید ای ابن مسعود هر گاه خواستی کاری کنی از روی دانش و خرد باشد و از کار بدونه تدبیر ودانش بپرهیز, چرا که خدای جلیل می فرماید( در سوگند های خود)مانند آن زن نباشید که بافته اش را پس ازآن که محکم می کرد از هم می گسست و رشته رشته می کرد همچنین  می فرمایددو رکعت نماز سبک با تدبیر از نماز در تمام شب بهتر است و باز می فرماید نشانه خردمند این است که هر گاه خواست سخن بگوید تدبر می کند، اگر مفید بود سخن می گوید و سود می برد و اگر زیانبار بود خاموش می شود و در امان و سلامت می ماند

به فرموده امام صادق(ع):فردی  نزد رسول خدا(ص)آمد و عرضه کرد ای رسول خدا توصیه وسفارشی به من کن آن حضرت سه بار از او پرسید اگر سفارشی کنم انجام می دهی آن شخص در هر سه بار پاسخ داد آری ای رسول خدا حضرت رسول (ص)فرمود به تو سفارش می کنم که هر گاه خواستی کاری انجام دهی در بار سرانجام آن تدبیر کن اگر مایه رشد و هدایت بود انجام بده و اگر مایه گمراهی بود از آن بپرهیز

امیر مومنان فرمود:آگاه باشید عبادتی که در آن تفکر نباشد سودی ندارد ونیز می فرماید آگاه باشید اگر در قرائت قرآن تدبیر نباشد سودی ندارد ,همچنین آن حضرت در وصیت به محمد بن حنفیه می فرماید : هر کس در کارها بدونه توجه به فرجام آن وارد شود و خود را در معرض رخدادهای بسیار زشت وناپسند قرار می دهد و تدبیر بیش از عمل تو را از پشیمانی ایمنی می بخشد(امانت از تقویم ۹۴ گل نرگس)..

افزودن دیدگاه

برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

4 × چهار =