خط اهلبیت

این خانه در نظر اهل آسمان نوارافشانی می کند

 
 
 

سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه»، متن حدیث را از کتاب ثواب الأعمال و عقاب الأعمال منتشر می کند.ص ۴۲

 

 اهل آسمان/ امام صادق(ع) /حدیث روز /نور افشانی

 اهل آسمان/ امام صادق(ع) /حدیث روز /نور افشانی

 

افزودن دیدگاه

برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

ده + بیست =