خط اهلبیت

این سه کار خداوند را خشمگین می کند

 
 

سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه»، متن حدیث را از کتاب كنز العمّال، منتشر می کند..

 كنز العمّال، ج ۱۶

 کنزالعمال/ خشمگین /حدیث روز/ خداوند

 کنزالعمال/ خشمگین /حدیث روز/ خداوند

افزودن دیدگاه

برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

17 − 12 =