خط اهلبیت

دو مانع مهم برای سعادت دنیا و آخرت

خبرگزاری «حوزه»، متن حدیث را از کتاب تحف العقول منتشر می کند.

تحف العقول، النص، ص: ۴۰۹٫

 خبرگزاری حوزه_ حدیث روز_ سعادت دنیا_ تحف العقول_ امام کاظم‌(ع)

افزودن دیدگاه

برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

شانزده − 14 =