خط اهلبیت

سه چیز که مردم هر شهر به آن نیازمندند

 

 
 

 

سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه»، متن حدیث را از کتاب تحف العقول منتشر می کند..

تحف العقول

 نیاز مردم /تحف العقول/ حدیث روز /امام صادق(ع)

 نیاز مردم /تحف العقول/ حدیث روز /امام صادق(ع)

 

افزودن دیدگاه

برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

3 × پنج =