خط اهلبیت

صاحب کدام یک از این قلب ها هستید

سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه» متن حدیث را از کتاب النوادر راوندی منتشر می کند.

النوادر للراوندي، ص: ۵-۴

 قلب ها/ حدیث روز/ پیامبر(ص)

 قلب ها/ حدیث روز/ پیامبر(ص)

افزودن دیدگاه

برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

1 × 1 =