معرفتی

علائم غفلت از خدا چیست؟

علائم غفلت از خدا چیست؟

و علامت وقف (غفلت) نيز سه چيز است: از بين رفتن حلاوت عبادت، تلخ نشدن معصيت، فرق نگذاشتن در ميان حلال و حرام.

امام صادق (ع) می فرمایند:

اما علائم رفع و فتح و خفض و وقف قلب:
پس علامت رفع (ذكر خدا) سه چيز است: موافقت كردن با فرمان و خواست پروردگار، ظاهر نشدن خلاف، و پيوسته اشتياق لقاء و حضور داشتن.
و علامت فتح (راضى بودن) نيز سه چيز است: توكل به خدا كردن، به درستى و راستى قدم برداشتن، به حكومت و نفوذ و حكم پروردگار يقين داشتن.
و علامت خفض (اشتغال به غير خدا) نيز سه چيز است: خود بينى، خود- نمائى، حريص شدن به زندگى دنيا.
و علامت وقف (غفلت) نيز سه چيز است: از بين رفتن حلاوت عبادت، تلخ نشدن معصيت، فرق نگذاشتن در ميان حلال و حرام.

منبع:مصباح الشريعة / ترجمه مصطفوى، متن، ص۱۱٫(به تاریخ ۹۴/۲/۸ نوشته شد)

افزودن دیدگاه

برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

18 − 17 =