خط اهلبیت

عملی که از هفتاد طواف خانه خدا برتر است

خبرگزاری«حوزه»، متن حدیث را از کتاب "المؤمن" ارائه می کند.

 

 حدیث_ حدیث روز_ طواف خانه خدا _امام صادق(ع) _حج _رفع نیاز مسلمان_ خبرگزاری حوزه

افزودن دیدگاه

برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

10 − هفت =