خط اهلبیت

منفورترین انسان در پیشگاه خداوند

 

 
 

سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه»، متن حدیث را از کتاب منتخب ميزان الحكمة، منتشر می کند..

منبع: (تنبيه الخواطر، ج۱، ص ۱۰۰ – منتخب ميزان الحكمة، ص ۴۴۸)

 منفورترین انسان حدیث روز خداوند پیامبر(ص)

 منفورترین انسان حدیث روز خداوند پیامبر(ص)

 

 

 

 

افزودن دیدگاه

برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

چهار × پنج =