موضوعات اختصاصی کتا

موانع اخلاص در حوزه وظايف مدير جهادى چيست؟

­

پاسخ: ۱-­ريا كارى (انجام امور به قصدجلب قلوب ديگران ، خودستایی و شهرت طلبى) ­2- دلبستگى به دنيا(بر خوردارى بيشتر از دنيا ،شيفته مقام ومسئوليت شدن، داشتن آرزوهاى دور ودراز و پيروى از هواى نفس۳(– شيطان(زيبا جلوه دادن ريا ودنيا توسط شيطان ، فريب خوردن از شيطان هاى انسان نما ورفاقت ودوستى وهمنشينى با آنان) به تعبير ديگر ، در پى نان ونام بودن و بی توجهى به وظايف الهى ، دو نماد اصلى حب دنيا مى باشند كه در رأس موانع تحقق اخلاص قرار مى گيرند

بر گرفته  از کتاب مدیریت جهادی-محمد حسین سپهری-انتشارات زمزم هدایت ۱۳۹۴

افزودن دیدگاه

برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

3 × 1 =