خط اهلبیت

نخستين عضو سخنگوى بدن در روز قيامت

سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه» متن حدیث را ازکتاب اصول کافی منتشرمی کند.

 عضو سخنگوى بدن /روز قيامت /حدیث روز/ امام صادق(ع)

 عضو سخنگوى بدن /روز قيامت /حدیث روز/ امام صادق(ع)

 

افزودن دیدگاه

برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

هجده − 11 =