خط اهلبیت

هم‌غذا شدن با خانواده يكي از نشانه‌هاي تواضع

برگزیدۀ کتاب گرانسنگ مفاتیح الحیات
هم‌غذا شدن با خانواده يكي از نشانه‌هاي تواضع
 


رسول خدا (صلوات الله علیه) فرمود: هر معروفي صدقه به شمار مي‌آيد و هر آنچه را كه مؤمن براي خود و خانواده و همسرش هزينه كند و نيز هر آنچه با آن آبروي خود را حفظ كند برايش صدقه نوشته مي‌شود.

مؤمن بايد خانواده خود را در همه خوشي‌ها و نعمت.ها سهيم سازد، حتي در غذا خوردن نيز با آنان باشد. رسول خدا (صلوات الله علیه) يكي از نشانه‌هاي تواضع را هم‌غذا شدن مرد با خانواده‌اش مي‌داند و مي‌فرمايد: آيا شما را به پنج چيز آگاه نكنم كه اگر در كسي باشد متكبر نيست؟ چوپاني و بستن گوسفند، پوشيدن لباس پشمي، همنشيني با تهيدستان، سوار شدن بر الاغ [كنايه از مركب ارزان‌قيمت] و هم‌غذا شدن مرد با خانواده‌اش

امانت از سایت اسراء

 

 

افزودن دیدگاه

برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

2 × 1 =