معرفتی

پای مادرت را ببوس گرهت باز می شود؟

حاج آقا دولابی : پای مادرت را ببوس گرهت باز می شود .

افسران - حاج آقا دولابی : پای مادرت را ببوس گرهت باز می شود .

 

افزودن دیدگاه

برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

هجده − 16 =