خط اهلبیت

چه کنیم تا زنانمان پاکدامن باشند

سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه»، متن حدیث را از کتاب الخصال منتشر می کند.

الخصال، ج‏1، ص: ۵۵٫

هر که باشد نظرش در پیِ ناموس کسان          پیِ ناموسِ وی اُفتد نظر بُلهوسان

 زنان پاکدامن/ حدیث روز/ امام صادق(ع)

 زنان پاکدامن/ حدیث روز/ امام صادق(ع)

 

افزودن دیدگاه

برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

15 − 8 =