معرفتی

چگونه از بوی بد گناهان رها شویم ؟

خبرگزاری حوزه متن روایت را از کتاب امالی شیخ طوسی منتشر می کند.

عن امیرالمؤمنین(ع): تَعَطَّرُوا بِالاستِغفارِ لا تَفضَحكُم رَوائحُ الذُّنوبِ.

امیرالمؤمنین(ع) فرمود: خود را با استغفار خوشبو کنید تا بوی بد گناهان، شمارا رسوا نسازد.

امالی شیخ طوسی، ص۳۷۲

افزودن دیدگاه

برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

دوازده + دو =