خط اهلبیت

یک نشانه انتخاب دوست درکلام امام صادق (ع

 

سرویس علمی فرهنگی خبرگزاری «حوزه»، متن حدیث را از کتاب معدن الجواهر منتشر می کند.

 

 انتخاب دوست/ امام صادق (ع) /حدیث روز

 انتخاب دوست/ امام صادق (ع) /حدیث روز

افزودن دیدگاه

برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

هجده − هفده =