اخبار بصیرتی

۳ دقیقه صادقانه‌ترین سخن؟

الیور استون کارگردان مشهور امریکایی از دخالت امریکا در کشورهای دیگر می‌گوید.

mshrgh.ir/1144109

افزودن دیدگاه

برای افزودن دیدگاه کلیک کنید

16 + 6 =